WordPress.org

News

Ай: Май 2023

Кош келиңиздер Гутенберг редактору

Ай: Май 2023

  • Кош келиңиздер Гутенберг редактору

    The goal of this new editor is to make adding rich content to WordPress simple and enjoyable. This whole post is composed of pieces of content—somewhat similar to LEGO bricks—that you can move around and interact with. Move your cursor around and you’ll notice the different blocks light up with outlines and arrows. Press the…

    Read Post

  • WordPress системасы жакында 100% кыргыз тилинде!

    Биздин сүйүктүү система азыр толугу менен кыргыз тилинде! Учурда WordPress 6.0 акыркы нускасы толугу менен кыргыз тилине которулган. Андан кийин, WordPressтин соңку нускаларында орнотуудан мурун тандалган тилдердин ичинен кыргыз тилин көрө аласыз. Котормодогу бардык башка котормолор тазаланып, толугу менен кыргыз тилине которулган. Учурда айрым орфографиялык каталар оңдолуп жатат. Бир нече ай бою биз котормолорду такыр…

    Read Post